ซ่อมรถฉีดน้ำแรงดันสูง 5 คัน 47 ล้าน

2021-10-05 16:41:20

ซ่อมรถฉีดน้ำแรงดันสูง 5 คัน 47 ล้าน

Advertisement


บช.น.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชนชำรุดเสียหายจากม็อบ 5 คัน 47 ล้าน

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไวต์  กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้ออกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชน ที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน  โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ลงนามโดย  พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญขาการตำรวจนครบาล เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา ระบุว่า  ตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคา รายการ จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงตันสูงควบคุมฝูงชนที่ชำรุดเสียหายจากกรณีการชุมนุมสาธารณะจำนวน 5 คัน นั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ราชการกำหนด  และผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ บริษัท เค ทรี คอปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 47,080,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์แก่ราชการดังนั้น บริษัท เค ทรี คอปอเรชั่น จำกัด จึงเป็นผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้