กบง. ลดจัดเก็บเงิน B7 เข้ากองทุนน้ำมันตรึงราคาไม่ถึง 30 บาทต่อลิตร

2021-10-04 17:25:34

กบง. ลดจัดเก็บเงิน B7 เข้ากองทุนน้ำมันตรึงราคาไม่ถึง 30 บาทต่อลิตร

Advertisement


มติ กบง. ลดจัดเก็บเงิน B7 เข้ากองทุนน้ำมันจาก 1 บาท เหลือ 1 สตางค์ ตรึงราคาไม่ถึง 30 บาทต่อลิตรไปจึงถึง 31 ต.ค.

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า  ที่ประชุมจึงมีมติดูแลราคาน้ำมันที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งน้ำมันพื้นฐานบี 10 และน้ำมันบี 7 ที่มีรถยนต์ที่ใช้อยู่ประมาณ 10 ล้านคัน โดยจะดำเนินการ 3 ส่วน คือ

1.ลดค่าการตลาดน้ำมันดีเซลบี 10 และบี 7 จากเฉลี่ย 1.80 บาทต่อลิตร เหลือ 1.40 บาท มีผลวันที่ 5 ต.ค.-31 ต.ค.2564 ซึ่งปัจจุบันถูกกว่า 1.80 บาทต่อลิตรอยู่แล้ว

2.ลดการจัดเก็บเงินบี 7 เข้ากองทุนจาก 1 บาทต่อลิตร เหลือ 0.01 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 11 ต.ค.-31 ต.ค.2564

3.ลดการผสมไบโอดีเซล จากบี 10 และบี 7 เหลือบี 6 มีผลวันที่ 11 ต.ค.-31 ต.ค. 2564 ทั้งนี้จากมติดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. จะเหลือน้ำมันดีเซลชนิดเดียว คือบี 6 คือ อยู่ที่ระดับ 28.29 บาทต่อยาวถึง 31 ต.ค.นี้ ใช้เงินอุดหนุนส่วนนี้เดือนละประมาณ 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้หากราคาตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นจะมีเงินกองทุนน้ำมันบัญชีน้ำมันดูแล 1.1 หมื่นล้านบาท