ปชช.ชี้ รธน.ฉบับ คสช.เปิดช่องสืบทอดอำนาจ-นายกฯคนนอก

2017-12-10 10:20:24

ปชช.ชี้ รธน.ฉบับ คสช.เปิดช่องสืบทอดอำนาจ-นายกฯคนนอก

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจประชาชนเห็นด้วยรัฐธรรมนูญฉบับ คสช.เป็นฉบับปราบโกง แก้ไขได้ยาก เปิดช่องทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจของ คสช. เปิดทางนายกฯคนนอก

เมื่อ​วันที่ 10 ธ.ค.ของทุกปี เป็น“วันรัฐธรรมนูญ” ปัจจุบันมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560 นับเป็นฉบับที่ 20 ของประเทศไทย โดยรัฐบาล คสช. ได้พยายามชูจุดแข็งว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 6-9 ธ.ค.2560 ดังนี้ 1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 อันดับ 1เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 36.29% อันดับ 2 อยากให้เป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรม ให้ความสำคัญกับประชาชน พัฒนาบ้านเมือง 26.41% อันดับ 3 ควรใช้ได้จริง ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 26.24% อันดับ 4 มีหลายมาตราที่เป็นข้อถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์กัน 23.34% อันดับ 5 ยังไม่เห็นผลจากการนำมาใช้ ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 13.97%

2.ประชาชนรู้หรือไม่? ว่ามีการบังคับใช้รัฐธรมนูญ ฉบับที่ 20 แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2560 อันดับ 1 รู้ 65.12% เพราะ สนใจติดตามข่าวเป็นประจำ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ มีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ ฯลฯ อันดับ 2 ไม่รู้34.88% เพราะเป็นเรื่องเข้าใจยาก ไม่ได้ติดตามข่าว ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

3.จากกรณีที่มีนักวิชาการและนักการเมืองการออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในประเด็นต่าง ๆประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรข้อประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ พบดังนี้

3.1.ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม พรรคที่ได้ ส.ส. มากที่สุด อาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล อาจทำให้ได้รัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ เห็นด้วย 55.67% ไม่เห็นด้วย 37.63% ไม่แน่ใจ 6.70%

3.2.เป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับปราบโกง เพราะมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น เห็นด้วย 72.25% ไม่เห็นด้วย 25.43% ไม่แน่ใจ 2.32%

3.3.เป็นรัฐธรรมนูญฉบับทุนขุนนาง เพราะทำให้รัฐมีอำนาจ เป็นใหญ่ ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เห็นด้วย 45.79%ไม่เห็นด้วย 49.40% ไม่แน่ใจ 4.81%

3.4.รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยาก เพราะต้องอาศัยทั้งเสียงจาก ส.ว. และ ส.ส. เห็นด้วย 65.29% ไม่เห็นด้วย 30.41% ไม่แน่ใจ 4.30%

3.5.รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจของ คสช. เห็นด้วย 57.82% ไม่เห็นด้วย 37.71% ไม่แน่ใจ 4.47%

3.6.รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิด “นายกฯคนนอก” เห็นด้วย 63.14% ไม่เห็นด้วย 31.70% ไม่แน่ใจ 5.16%

ผลสำรวจรับุด้วยว่า “จุดแข็ง” รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 คือ 1.เน้นการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น37.07% 2.เน้นการปฏิรูป พัฒนาคนและประเทศชาติ 25.45% 3.มีบทลงโทษพรรคการเมืองที่รุนแรง 16.63%4.แก้ไขยาก ทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย 14.23% 5.เปิดโอกาสให้คนนอกมาเป็นนายกฯได้10.02%

ส่วน “จุดอ่อน” รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 25601.ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ คสช.

Advertisement26.92% 2.ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย23.46% 3.เน้นเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องประชาชน 21.92% 4.มาจากรัฐบาลทหาร ไม่เป็นประชาธิปไตย 16.54% 5.เข้าใจยาก มีเนื้อหามาก 13.65%

แท็กที่เกี่ยวข้อง