อาลัย "ครูประสิทธิ์" ผู้สร้างตำนานหนุมานแสดงโขนลิง

2021-10-04 14:57:53

อาลัย  "ครูประสิทธิ์" ผู้สร้างตำนานหนุมานแสดงโขนลิง

Advertisement

อาลัย  "ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ครูผู้สร้างตำนานหนุมานและโขนตัวลิงของประเทศไทย แก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุ 79 ปี 

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการโขนนาฏศิลป์ไทยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อได้รับรายงานว่า นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ - โขน) พุทธศักราช 2551  ที่ได้ถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2564  เวลาประมาณ 21.45 น. ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  สิริรวมอายุ 79 ปี โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันจันทร์ที่ 4 ต.ค. เวลา 17.99 น. ณ ศาลา 6 และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 4 – 8 ต.ค.  เวลา 18.00 น. ณ ศาลา 6 วัดเจ้าอาม เลขที่ 132 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยครอบครัวจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป


อธิบดี สวธ.เปิดเผยอีกว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ในยามที่ศิลปินฯ เสียชีวิต ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 2 หมื่นบาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน  1.5 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ


ประวัติโดยสังเขปของครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2584  เป็นศิลปินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการแสดงโขนลิงเป็นอย่างมาก จึงได้รับให้แสดงตั้งแต่ เขนลุง สิบแปดมงกุฎ สุครีพ พาลี องคต หนุมาน แสดงเป็นหนุมานแทบทุกตอน อาทิ ตอนหนุมานอาสา ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา รวมทั้งได้แสดงละครและรำเบ็ดเตล็ด อาทิ รำกราวอาสาในละครเรื่องมโนห์รา รำซัดชาตรี รำสี่ภาค รำเหย่อย รำโคม แสดงละครเรื่องอานุภาพแห่งความรัก อานุภาพพ่อขุนรามคำแหง เป็นต้น


นอกจากงานด้านการแสดงโขนแล้วท่านยังได้สร้างสรรค์ผลงานมากมาย อาทิ ประดิษฐ์ท่ารำฉุยฉายพาลี รำกราวทหารนเรศวร รำเพลงปลุกใจ ประดิษฐ์ท่าเต้นโขนลิงประกอบการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ของกรมศิลปากร ชุดโขนวานรพงศ์ ในงานพระราชพิธีพระเมรุพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนเป็นผู้กำกับการแสดงโขนชุดพิเภกสวามิภักดิ์ ณ โรงละครแห่งชาติ ครูผู้สอนโขนตัวลิง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาตามสถานศึกษาต่าง ๆ พ่อครูประสิทธิ์ ท่านเป็นศิลปินผู้ผดุงรักษาไว้ด้วยความงามตามแบบแผนของศิลปะการแสดงโขนที่มีบทบาทการแสดงโขนลิงทุกตัว ในเรื่องรามเกียรติ์ โดยเฉพาะบทของทหารเอกของกองทัพพระราม “หนุมาน” ซึ่งไม่เผยใบหน้า ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ - โขน) พุทธศักราช 2551