ประชาชนหนุนปลดล็อคพรรคการเมือง

2017-12-10 08:50:07

ประชาชนหนุนปลดล็อคพรรคการเมือง

โพลชี้ประชาชนส่วนใหญ่หนุนปลดล็อคพรรคการเมือง เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งปลายปี 61 เผยร้อยละ 62.32 ยอมรับได้หากการปฏิรูปประเทศยังไม่แล้วเสร็จเลื่อนเลือกตั้งออกไปต้นปี 2562 

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจ “ปลดล็อคพรรคการเมืองกับการเลื่อนการเลือกตั้ง” โดยถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปลดล็อคให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งปลายปี 2561 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.60 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ แต่ละพรรคการเมืองจะได้มีการเตรียมตัว เตรียมนโยบายของพรรค เพื่อใช้ในการหาเสียง เป็นแรงกระตุ้นในการระดมความคิดของนักการเมือง เกิดความเป็นธรรม และความเป็นอิสระต่อพรรคการเมือง รองลงมา ร้อยละ 17.60 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ ยังไม่สงบเรียบร้อยดี อาจทำให้เกิดความวุ่นวาย ไม่มั่นใจพรรคการเมือง มีแต่นักการเมืองหน้าเดิม ๆ ขณะที่บางส่วนระบุว่า รอให้ทุกอย่างลงตัวกว่านี้ บ้านเมืองสงบดีอยู่แล้ว และร้อยละ 4.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะยังมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปลายปี 2561 หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 10.96 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นมาก,ร้อยละ 28.56 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นค่อนข้างมาก, ร้อยละ 29.92 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นค่อนข้างน้อย, ร้อยละ 21.28 ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมั่นเลย และร้อยละ 9.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงการยอมรับของประชาชน หากการปฏิรูปประเทศยังไม่แล้วเสร็จและอาจทำให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงต้นปี 2562 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.32 ระบุว่า ยอมรับได้ เพราะ อยากให้ทำการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จก่อน สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยดี ยังต้องมีการจัดการระบบและระเบียบอีกหลาย ๆ อย่าง ให้เวลาในการปฏิรูป ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ ในส่วนของประชาชนนั้นทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ไม่มีสิทธิ์ต่อต้าน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอีก นักการเมืองสร้างแต่ปัญหา ถ้าหากเลือกตั้งไปแล้วก็ไม่น่ามีอะไรดีขึ้น และไม่มีผลกระทบจะเลือกตั้งตอนไหนก็ได้ รองลงมา ร้อยละ 31.44 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้ เพราะ อยากให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด อยากให้รัฐบาลทำตามที่ได้กำหนดไว้ อยากให้เป็นประชาธิปไตย เศรษฐกิจแย่มาก ทำให้ต่างชาติขาดความเชื่อมั่น และไม่ชอบการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ อยากให้บ้านเมืองดีขึ้นกว่านี้ บางส่วนระบุว่า ที่ผ่านมาไม่เห็นมีการปฏิรูปอะไรเลย การบริหารงานก็ไม่ดีเท่าที่ควร และอยากให้ยกเลิกการประกาศใช้ มาตรา 44 และร้อยละ 6.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ


แท็กที่เกี่ยวข้อง