"ซูเปอร์โพล"ชี้ พปชร.ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมมากกว่าพรรคอื่น

2021-10-03 11:50:04

"ซูเปอร์โพล"ชี้ พปชร.ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมมากกว่าพรรคอื่น

Advertisement

"ซูเปอร์โพล"เผยคนเห็น พปชร.ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมมากกว่าพรรคอื่น ผิดหวังฝ่ายค้านสร้างความแตกแยก

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง วิกฤตน้ำท่วม กับสิ่งที่ปรากฎ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,196 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 2 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา  สิ่งที่เห็นในช่วงวิกฤตน้ำท่วม ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1 ภาคการเมือง เห็น พรรคพลังประชารัฐ ลงช่วยในพื้นที่มากกว่าพรรคอื่น ร้อยละ 59.3 อันดับ 2 ภาคราชการ เห็นกองทัพ ลงลุยช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมรวดเร็วมากกว่าหน่วยอื่น ร้อยละ 52.6 อันดับ 3 ผู้นำฝ่ายบริหาร เห็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ร้อยละ 52.1

เมื่อถามถึง สิ่งที่ผิดหวัง ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1 ผิดหวัง ต่อการทำงานของข้าราชการแต่ละหน่วย ที่ต่างคนต่างทำ ไม่เชื่อมโยงกัน จนเกิดความเสียหายต่อประชาชนและทรัพย์สิน ร้อยละ 84.5 อันดับ 2 ระบบการเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ ที่ไม่บูรณาการและไม่มีประสิทธิภาพพอสำหรับการช่วยเหลือเตือนภัยให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ร้อยละ 83.9 อันดับ 3 รู้สึกเบื่อและผิดหวังต่อ นักการเมืองฝ่ายค้าน ที่มุ่งโจมตีบั่นทอนสร้างความแตกแยกของประชาชนแม้ยามวิกฤตของประเทศ ร้อยละ 78.5

เมื่อถามถึง สิ่งที่อยากเห็น ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม ผลสำรวจพบว่า อันดับ1 อยากเห็น ความร่วมมือจริงใจกันทุกฝ่ายในยามวิกฤต ในความรักและสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกันระหว่าง ภาคการเมือง ภาครัฐ ประชาชน และภาคเอกชน ร้อยละ 91.9 อันดับ 2 อยากเห็น การนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วทั้ง แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การอพยพช่วยเหลือประชาชน และทรัพย์สินให้ปลอดภัย ร้อยละ 91.2 อันดับ 3 อยากเห็น ข้าราชการหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลักตื่นตัวและตอบสนองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทันทีมากกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งการป้องกัน การช่วยเหลือ การเยียวยาและฟื้นฟู ร้อยละ 89.6