อธิบดี พช. เปิดงาน OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย

2021-10-02 21:11:54

อธิบดี พช. เปิดงาน OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย

Advertisement

อธิบดี พช. เปิดงาน OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน “ตลาดหัวปลี” ตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้าง

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “โครงการ OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และคุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานชุมชนการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านพุแค ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตลาดหัวปลี ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี


ซึ่งการจัดงาน OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพร รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน การจัดงาน OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP โดยมีผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเครื่องดื่ม 3) ของประดับของตกแต่งของที่ระลึก 4) เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าร่วมจำนวน 120 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยกรมฯ ได้เลือกตลาดหัวปลีเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ดำเนินการในรูปแบบของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสินค้าชุมชน ครบทั้ง 4 ภาค เหมาะกับการแวะซื้อไปเป็นของขวัญ ของฝาก โดยตลาดแห่งนี้จะบริหารจัดการในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้มีแหล่งทำมาค้าขาย ที่มาจากความต้องการของคนในชุมชนเอง โดยเน้นคัดสรรแต่สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ที่น่าสนใจ ผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ ปลอดสารพิษ และสถานที่แห่งนี้มีความสวยงาม อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ พืชพันธุ์สมุนไพรหลากหลายชนิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.


นายสมคิด กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ในวันนี้ การจัดงาน OTOP Herb สู้ภัยโควิด – 19 ครั้งนี้ นอกจากมุ่งช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ทำให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเที่ยวตลาดหัวปลีแห่งนี้ ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสินค้าจากฝีมือของพี่น้องในชุมชนที่มีคุณค่าแล้ว ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายลง กรมการพัฒนาชุมชน จึงให้ความสำคัญกับการจัดงาน เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่ถูกยกเลิกไปได้ และเพื่อให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสพบปะและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด กรมการพัฒนาชุมชนคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้