"ชัยวุฒิ"แจงปราบข่าวปลอม-โซเชียลผิด ก.ม. 1,014 ยูอาร์แอล (มีคลิป)

2021-10-01 14:40:06

"ชัยวุฒิ"แจงปราบข่าวปลอม-โซเชียลผิด ก.ม.  1,014 ยูอาร์แอล (มีคลิป)

Advertisement

"ชัยวุฒิ"แจงผลงานปราบข่าวปลอม โซเชียลผิด  ก.ม. 7 เดือน ยื่นศาลปิดกั้น 1,014 ยูอาร์แอล

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา (มี.ค. -ก.ย. 64) ว่า ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในด้านข่าวปลอม ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างสังคมการใช้โซเชียลสีขาวให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการปิดกั้นและดำเนินการต่อผู้นำเข้าข้อมูลผิดกฎหมาย โดยยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอให้มีคำสั่งปิดกั้น จำนวน 56 คำร้อง รวม 1,014 ยูอาร์แอล และมีคำสั่งศาลให้ปิดกั้นแล้ว จำนวน 46 คำสั่ง รวม 787 ยูอาร์แอล ขณะที่ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลอาญา จำนวน 10 คำสั่ง รวม 221 ยูอาร์แอล  สำหรับการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดนำเข้าข้อมูลดำเนินการไปแล้ว 594 ยูอาร์แอล/บัญชีรายชื่อ แบ่งเป็น ผู้กระทำความผิดผ่านเฟซบุ๊ก 309 ยูอาร์แอล/บัญชีรายชื่อ ผ่านทวิตเตอร์ 169 ยูอาร์แอล/บัญชีรายชื่อ ผ่านยูทูบ 99 ยูอาร์แอล/บัญชีรายชื่อ และผ่านเว็บอื่นๆ 17 ยูอาร์แอล/บัญชีรายชื่อ

ทางด้านการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตปค.ตร.) และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) รับข้อมูลข่าวปลอมและบิดเบือนจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มาดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. – ก.ย. 64 จำนวน 419 เรื่อง ประสานให้หน่วยงานผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีแล้ว 47 คดี และมีการตักเตือนให้ ลบหรือแก้ไขข่าว จำนวน 34 ราย และอยู่ระหว่างสืบสวน 73 เรื่อง

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ จะดำเนินการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นสำหรับในปีต่อไป โดยนอกเหนือจากการปราบปรามและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมแล้ว เตรียมขยายผลให้ครอบคลุมภารกิจให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย อันเกิดจากการฉ้อโกงหรือการกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์รวมทั้งจะมีการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชน รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขข่าวปลอมมากขึ้นด้วย ในเรื่องการขยายขอบเขตงาน กระทรวง จะเร่งดำเนินการให้ ครอบคลุมการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มากขึ้น ทั้งในเรื่องการทำธุรกิจหลอกลอง ต้มตุ๋นประชาชน ฉัอโกงประชาชน และอื่นๆ  ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนแจ้งเบาะแสการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางโซเชียล โดยแจ้งเข้ามาได้ที่ ไลน์ทางการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม @antifakenewscenter หรือสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1212 เพื่อจะประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป