วันนี้มีอะไร: 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

2017-12-10 00:00:09

วันนี้มีอะไร: 10 ธันวาคม  วันรัฐธรรมนูญ

Advertisement

วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย


116 ปีก่อน
พ.ศ. 2444
พิธีมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในวันครบรอบการถึงแก่กรรมของอัลเฟร็ด โนเบล นักเคมีและนักอุตสาหกรรมผู้ก่อตั้งรางวัล 
78 ปีก่อน
พ.ศ. 2482
รัฐบาลประกาศใช้ เพลงชาติไทย ฉบับปัจจุบัน 


ภาพ @jam_ponybah


28 ปีก่อนพ.ศ. 2532
วันเกิด ของ เนย วรัฐฐา กับ แจม ชรัฐฐา อิมราพร สองพี่น้องฝาแฝดคู่ดูโอ "เนโกะ จัมพ์"


ภาพ UN Photo/Tobin Jones

20 ปีก่อน
พ.ศ. 2540
สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 21 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสากลแห่งสหประชาชาติในการช่วยเหลือเหยื่อการกระทำทารุณ