โพลเผยประชาชนพอใจ ม.44 ปราบคอรัปชั่น

2017-02-25 13:04:01

โพลเผยประชาชนพอใจ ม.44 ปราบคอรัปชั่น

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร? กับการใช้มาตรา 44 ของรัฐบาล" พบว่า การใช้มาตรา44 ที่ถูกใจประชาชนมากที่สุด คือ ปราบทุจริตคอรัปชั่น ร้อยละ 86.61

รองลงมาร้อยละ 80.68 ปราบมาเฟียและผู้มีอิทธิพล  , ร้อยละ 74.83 เรื่องปราบปรามยาเสพติด  , ร้อยละ 72.03 การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ   และร้อยละ 68.47 เรื่องการจัดระเบียบสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง