"ไพบูลย์" โยนศาล รธน.วินิจฉัย "บิ๊กตู่" เป็นนายกฯ ครบ 8 ปี

2021-09-26 20:34:51

"ไพบูลย์" โยนศาล รธน.วินิจฉัย "บิ๊กตู่" เป็นนายกฯ ครบ 8 ปี

Advertisement


"ไพบูลย์" ระบุเป็นเรื่องของศาล รธน.วินิจฉัย "บิ๊กตู่" เป็นนายกฯ ครบ 8 ปี หลังฝ่ายค้านอ้าง รธน. มาตรา 158 วรรคสี่ ต้องไม่เกิน 8 ปี หลัง รับตำแหน่ง ตั้งแต่ ส.ค.57

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยกมาตรา 158 วรรคสี่ ระบุว่า "นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง” หากนับการดำรงตำแหน่งของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ตั้งแต่เดือน ส.ค.57 จะครบ 8 ปี ในปี 65 ว่า เพิ่งได้รับทราบปัญหาข้อกฎหมายเรื่องนี้จากข่าว จึงได้ไปพิจารณาข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเนื่องจากในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนกำหนดยกเว้นไว้ในบทเฉพาะกาลว่าให้นับตั้งแต่เมื่อไหร่

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ดังนั้นเมื่อไม่เขียนไว้ชัดเจนในบทเฉพาะกาล จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องใช้วิธีการตีความพิจารณา รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา 158 วรรคสี่ นายกจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 8 ปี มาตรา 170 เหตุให้รัฐมนตรีสิ้นสุดลงก็จะมีวรรคสอง คือนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบ 8 ปี และบทเฉพาะกาลมาตรา 264 ซึ่งให้ ครม.ที่อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งก็มีสาระของมาตรา 264 ที่ยกเว้นมาตรา 170 ไว้บางข้อต้องนำมาพิจารณาประกอบกับ เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ เนื่องจากในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตรงส่วนบทเฉพาะกาลไม่ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าจะให้นับตั้งแต่เมื่อไหร่ จึงต้องตีความเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญประกอบด้วย แต่ในส่วนตัวไม่ขอแสดงความคิดเห็น เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่มีอำนาจวินิจฉัย