ประธาน สนช.คาดพิจารณาร่างกฎหมาย2ฉบับ เสร็จทันกำหนด

2017-04-11 17:30:05

ประธาน สนช.คาดพิจารณาร่างกฎหมาย2ฉบับ เสร็จทันกำหนด

Advertisement

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่ารัฐบาลได้ส่งร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศและร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มาถึง สนช. แล้ว และบรรจุเข้าสู่การพิจารณาวันที่ 20 เมษายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะผ่านวาระแรกในขั้นรับหลักการได้และได้เตรียมตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณากฎหมายทั้ง 2 ฉบับให้แล้วเพื่อให้เสร็จทันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ คือภายใน120 วัน หรือสิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่การสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)แม้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ถึง 5 ปีก็ตาม

ส่วนการประชุมวันที่ 21 เมษายน จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะเสนอมา ซึ่งยอมรับว่าระยะเวลาในการพิจารณากระชั้นชิดมากจึงได้ประสานไปทาง กรธ. เพื่อขอร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ นำมาให้สมาชิกศึกษารายละเอียดก่อนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ ก่อนที่ สนช.จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 60 วัน
สำหรับมติของ สปท. ที่เสนอปรับแก้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475ปรับที่มาให้กำนันมาจากการเลือกตั้ง และมีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปี ของ นั้นนายพรเพชร ระบุว่าคณะรัฐมนตรีจะนำพิจารณาหากเห็นด้วยก็จะส่งต่อให้ สนช. ออกเป็นกฎหมายต่อไป แต่รัฐบาลไม่เห็นด้วยข้อเสนอของสปท.ก็ตกไป ซึ่งที่ผ่านมาก็มีข้อเสนอของสปท.หลายเรื่องที่รัฐบาลไม่ได้พิจารณาออกเป็นกฎหมาย