“ชวน” ยันไม่ได้มีเจตนาพูดให้ ส.ว.เสียหาย

2021-09-17 12:01:26

“ชวน” ยันไม่ได้มีเจตนาพูดให้ ส.ว.เสียหาย

Advertisement

“ชวน” ยันไม่ได้มีเจตนาพูดกระทบให้ ส.ว. เสียหาย แจงนับองค์ประชุมแล้ว ส.ส.ขาดมากกว่า 

เมื่อเวลา 09.30 น.  วันที่ 17 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 7 สมัยสามัญประจำปีครึ่งที่หนึ่งเป็นวันสุดท้าย ก่อนที่ปิดสมัยการประชุม ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2564 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม นายชวน กล่าวตอนหนึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา เราได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วถึงมาตรา 8 โดยมีการอภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว แต่พบว่าองค์ประชุมไม่ครบจึงเลื่อนมาประชุมในวันนี้ ตนขออนุญาตชี้แจงในที่ประชุมเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย จากที่ตนได้พูดไว้ว่า ต้องขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำของทุกท่านด้วยความขอบคุณ จริงๆแล้วเราจะทำอะไรก็ตาม มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของเรา คือมีผู้เสนอว่าวิธีทำให้องค์ประชุมครบ ไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนก็ตาม หากขาดความรับผิดชอบไปก็จะเจอปัญหา แต่ไม่บ่อยที่การประชุมรัฐสภาองค์ประชุมมีปัญหาครั้งแรก ในส่วนของการประชุมสภาฯเกิดขึ้นบ่อย แต่สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะมาประชุมพร้อมมากกว่า แต่เที่ยวนี้ ส.ว.ขาดมากกว่าเราในตอนหลังนี้ เพราะฉะนั้นก็อาจมีเหตุผลให้จำนวนสมาชิกรัฐสภาไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งข้อความนี้อาจทำให้เพื่อนสมาชิกที่นับถือกันไม่สบายใจ เพราะสื่อนำไปวิจารณ์ ซึ่งที่ตนพูดไปวันนั้นเมื่อดูด้วยสายตาตนเองคิดว่าส.ส.น่าจะมีมากกว่าส.ว. แต่เมื่อนับองค์ประชุมปรากฎว่าส.ส.ขาดมากกว่า จากการไปตรวจสอบพบว่าผู้ที่มาประชุมไม่แสดงตน ทำให้องค์ประชุมขาดไป 10 คน ตนอยากบอกส.ว.ว่าไม่ได้มีเจตนาพูดกระทบให้เกิดความเสียหายต่อท่าน เพราะได้ชื่นชมว่าปกติการประชุมร่วมรัฐสภาไม่มีปัญหา เพราะ ส.ว.มาประชุมพร้อมมากกว่า ขอให้ได้โปรดเข้าใจด้วย