สภาฯรับหลักการร่าง ก.ม.อุ้มหาย ดึงภาคประชาชนนั่ง กมธ.

2021-09-16 15:17:11

สภาฯรับหลักการร่าง ก.ม.อุ้มหาย ดึงภาคประชาชนนั่ง กมธ.

Advertisement

สภาฯรับหลักการร่าง ก.ม.อุ้มหาย ดึงภาคประชาชนนั่ง กมธ. วิสามัญพิจารณา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ก.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สอง เป็นประธานการประชุม ได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในวาระที่หนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว ด้วยคะแนน 368 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... จำนวน 25 คน โดยมีรายชื่อ กมธ.ที่น่าสนใจ อาทิ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด สัดส่วนพรรคเพื่อไทย นายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ในสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ นางอังคณา นิลไพจิตร อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย กำหนดแปรญัตติเป็นเวลา 7 วัน