ศธ.เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน-นศ. 12-18 ปี

2021-09-16 10:24:56

ศธ.เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน-นศ. 12-18 ปี

Advertisement

ศธ.เปิดไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี เริ่มฉีด 4 ต.ค.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.เพจ ไทยรู้สู้โควิด เผยแพร่ Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ทุกสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

10-17 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน

17 - 22 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง

21 -24 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

25 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ( ศธจ.)

28-30 ก.ย. 64 ศธจ. วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

1 ต.ค. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

4 ต.ค. 64 เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ