พรรคเล็กยก 3 เหตุผลยื่นตีความร่างแก้ไข รธน. 17 ก.ย.

2021-09-15 14:20:20

พรรคเล็กยก 3 เหตุผลยื่นตีความร่างแก้ไข รธน. 17 ก.ย.

Advertisement

"หมอระวี"เผยพรรคเล็กล่าชื่อเกินครึ่งแล้ว เตรียมยื่นศาล รธน. ตีความร่างแก้ไข รธน. 17 ก.ย. ยกเหตุผล 3 ข้อ 

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่รัฐสภา นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ แถลงความคืบหน้าการดำเนินการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ภายหลังรัฐสภามีมติเห็นชอบในวาระที่3 ว่า ขณะนี้ได้มีการรวมรวบรายชื่อส.ส. ได้เกินครึ่งแล้ว คาดว่าจะสามารถยื่นรายชื่อได้ภายในวันที่ 17 ก.ย.นี้ โดยเนื้อหาที่จะยื่นเนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขไม่สมบูรณ์ คือ 1.การแก้ไขวาระ 3 เกินกว่าวาระ 1 ที่รับหลักการไปคือ เสนอแก้ไขเพียง มาตรา 83 และ 91 แต่วาระ 3 กลับมีการแก้ไขเพิ่มมาตรา 86 ด้วย จึงคิดว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ 2.เป็นการแก้ไขเจตนารมณ์ที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ ทำลายระบบจัดสรรปันส่วนผสม ทำลายระบบส.ส.พึงมี และทำลายคะแนนเสียงตกน้ำ 3.กระบวนการจัดทำแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ทำในลักษณะลุกลี้ลุกลน ลวกๆเห็นได้จากช่วงเช้าวันที่จะพิจารณาวาระ 2 ญัตติที่จะเสนอสภาฯของ กมธ.มีประมาณ 9 หน้ากระดาษ แต่เมื่อพิจารณาจริง กมธ.กลับตัดออก 4-5 มาตรา โดยที่ไม่มีการขอถอนร่างเดิมออกไป ทั้งๆที่การพิจารณาหากมีการแก้ไข กมธ.ต้องถอนร่างเดิมออกไปก่อน รวมทั้งเอกสารวาระที่ 2 ในหลักการเขียนถึงส.ส.จำนวน 400 คน แต่เนื้อหาด้านในเขียนเนื้อหา 500 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการทำที่ลุกลี้ลุกลน อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องไปยังนายกฯให้ทำการตรวจสอบคู่ขนาน  เพราะกฎหมายเป็นเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ที่นายกฯจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ จึงเห็นว่านายกฯ ควรปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคสอง