อภิสิทธิ์ แนะรัฐบาลเรื่องเก็บภาษีที่ดิน

2017-04-11 16:00:55

อภิสิทธิ์ แนะรัฐบาลเรื่องเก็บภาษีที่ดิน

Advertisement

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แนะรัฐบาลเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดิน ควรคำนึงถึงสภาพการใช้งานจริงและความเป็นอยู่ของผู้ครอบครอง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่รัฐบาลจะมีการเก็บภาษีตามฐานมูลค่าที่ดิน ว่า ควรพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริง และสภาพการใช้งานของที่ดิน อาทิ ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และ ที่อยุ่อาศัย  ให้สอดคล้องกับรายได้ของผู้ครอบครอง และไม่ควรนำมาผูกมัดกับมูลค่าของที่ดิน เพราะมีกรณีที่ผุ้ได้รับมรดกที่ดินแต่มีรายได้ไม่มากพอเสียภาษี

ทั้งนี้กฎหมายดักล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดความเป็นธรรมในการเสียภาษี แต่ส่วนตัวมองว่า การพิจารณาของ สนช.คงมีข้อโต้แย้งการจัดเก็บภาษี เพราะยังไม่มีความชัดเจน หากรัฐบาลเตรียมที่จะลดความเหลื่อมล้ำจริง การแก้ไขกฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องยาก