ครม.อนุมัติ 946 ล้านให้สภากาชาดไทยซื้อ "วัคซีนโมเดอร์นา" (มีคลิป)

2021-09-14 15:48:35

ครม.อนุมัติ 946 ล้านให้สภากาชาดไทยซื้อ "วัคซีนโมเดอร์นา" (มีคลิป)

Advertisement


ครม.อนุมัติงบกลาง 946 ล้านให้สภากาชาดไทยซื้อ "วัคซีนโมเดอร์นา" 1 ล้านโดส ฉีด ปชช.กลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิด เผยว่าที่ประชุม ครม.อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 946.31 ล้านบาทให้กับสภากาชาดไทย สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 ล้านโดส โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งทางบริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาในประเทศไทยได้เสนอขายราคา 28 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 940 บาทต่อโดส รวมค่าขนส่ง 26.75 บาทต่อโดส รวมเป็น 966.75 บาทต่อโดส ซึ่งกำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้าร้อยละ 30 ของมูลค่าวัคซีนรวมภายในเดือน ก.ย. 2564 เพื่อให้สามารถส่งมอบวัคซีนงวดแรกได้ในต้นปี 2565

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้มีนโยบายในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ ด้วยการให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน รวมถึงจัดทำโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยไม่คิดมูลค่าด้วยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา 1 ล้านโดส โดยสภากาชาดไทยดำเนินการเองส่วนหนึ่ง และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการด้วย โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นต้นไป.