"เสธ.ไก่"เลขาธิการ สมช.คนใหม่

2021-09-14 14:32:30

"เสธ.ไก่"เลขาธิการ สมช.คนใหม่

Advertisement

ครม.เห็นชอบ "เสธ.ไก่"เลขาธิการ สมช.คนใหม่ เหลืออายุราชการ 2 ปี

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม  หรือ "เสธ.ไก่" เสนาธิการทหาร ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป

สำหรับพล.อ.สุพจน์ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22  มีอายุราชการเหลืออีก 2 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2566