สวธ.แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ "ทมยันตี"

2021-09-14 14:26:56

สวธ.แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ "ทมยันตี"

Advertisement

สวธ.แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ "ทมยันตี" 16-22 ก.ย.  พระราชทานเพลิงศพ 23 ก.ย.  วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ทายาทได้แจ้งให้ทราบถึงกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ หรือ “ทมยันตี” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2555 ที่ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2564   เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ล้านนาเทวาลัย ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สิริรวมอายุ 85 ปี โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย.2564 เวลาประมาณ 16.00 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 16-22 ก.ย.2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลา 10 (ท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย.2564 เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

อธิบดี สวธ.เปิดเผยอีกว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จะดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ในยามที่ศิลปินฯ เสียชีวิต ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 2 หมื่นบาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1.5 แสนบาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ