ผู้ว่าฯสั่งปิดสวนสัตว์ดังหลังพนักงานติดโควิด-19

2021-09-13 14:46:10

ผู้ว่าฯสั่งปิดสวนสัตว์ดังหลังพนักงานติดโควิด-19

Advertisement

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์สั่งปิดสวนสัตว์ดังหัวหินหลังพบพนักงานติดโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.นายพัลลภ สิงหเสนี  ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ที่ 9440/2564 สั่งปิดหัวหินซาฟารีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่หมู่ 3 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน เป็นการชั่วคราว 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-26 ก.ย.64 โดยห้ามมิให้เข้าออกพื้นที่ ภายหลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานที่มีผลตรวจยืนยันแล้ว 28 คน จากพนักงานทั้งหมด 50 คน จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นคาดว่าการแพร่ระบาดโรคเกิดจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จึงห้ามนักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ เว้นแต่เป็นความจำเป็นในการป้องกันดูแลรักษาและให้อาหารสัตว์ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จากนั้นมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ ป้องกัน ควบคุมและค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงเพื่อเข้ารับการรักษาและการแยกกักตัว และให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในหัวหินชาฟารีและบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการระบาดโรค


ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่ม 59 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,105 คน รักษาหายแล้ว 8,338 คน กำลังรักษา 1,208 คน  คลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ป่วยสะสม 23 คน คลัสเตอร์หัวหินซาฟารี ป่วยสะสม 35 คน คลัสเตอร์นากุ้ง ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย ป่วยสะสม 15 คน คลัสเตอร์เรือนจำประจวบคีรีขันธ์ป่วยสะสม 565 คน