"หมอระวี"เร่งศึกษาร่างแก้ไข รธน.ก่อนพิจารณาส่งตีความ

2021-09-13 14:36:47

"หมอระวี"เร่งศึกษาร่างแก้ไข รธน.ก่อนพิจารณาส่งตีความ

Advertisement

"หมอระวี"เร่งศึกษาร่างแก้ไข รธน. ให้เสร็จภายใน 15 ก.ย. ก่อนสรุปส่งศาล รธน.วินิจฉัยหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ภายหลังรัฐสภามีมติเห็นชอบในวาระที่สามว่า ขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลที่ลงมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แบ่งงานกันทำ และอยู่ระหว่างปรึกษาหารือประเด็นกฎหมายที่เราจะยื่น ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญตรงจุดไหนบ้าง พร้อมทั้งพูดคุยกับส.ส. ส.ว. และอดีตกรรมาธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญด้วยว่ามีความเห็นอย่างไร หากพบเนื้อหาว่ามีการขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน เราก็จะเร่งขอรายชื่อส.ส.และส.ว.สนับสนุนต่อไป เพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ทันภายใน 15 วัน แต่ถ้าศึกษาแล้วไม่พบประเด็น และไม่มีเหตุผลเพียงพอเราก็ตัดสินใจว่าจะไม่ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ   นอกจากนี้สิ่งที่ได้เราดำเนินการคู่ขนานไปด้วยคือการพูดคุยกับพรรคการเมืองและส.ว. ที่ลงมติงดออกเสียงและลงมติไม่เห็นชอบ อาทิ พรรคคก้าวไกล พรรคภูมิใจไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นต้น เชื่อว่าถ้าเรามีประเด็นชัดเจนก็อาจจะมีพรรคการเมืองและส.ว.มาเข้าร่วมลงชื่อด้วย โดยพยายามเร่งศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ย. นี้ หากได้ข้อสรุปว่ามีประเด็นขัดรัฐธรรมนูญก็จะเร่งล่ารายชื่อให้ทันภายในวันที่ 17 ก.ย. ซึ่งเป็นวันประชุมร่วมรัฐสภาวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุมสามัญครั้งนี้ ส่วนตอนนี้มีใครสนใจตอบรับเข้าร่วมลงชื่อด้วยแล้วนั้น ตนยังไม่สามารถบอกได้ แต่คงเป็น ส.ว.และพรรคการเมืองที่ลงมติไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง