เยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2 โอน 20-30 ก.ย.

2021-09-13 14:01:02

เยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2 โอน 20-30 ก.ย.

Advertisement

เยียวยาผู้ประก้ันตน ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2 โอนเงิน 20-30 ก.ย. 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ ครม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมเพิ่มเติมอีก 1 เดือน  ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ล็อกดาวน์ 2 เดือน ( ก.ค.-ส.ค. 64 ) ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา 9 กลุ่มกิจการ จะได้รับเงินเยียวยารอบที่ 2 ดังนี้ 

-ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเยียวยา 2,500 บาท โดยเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชน ช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64

-นายจ้างมาตรา 33  จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชี 20- 30 ก.ย.64

-ผู้ประกันตนมาตรา 39  จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64

-ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเงินเยียวยา  5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64

-ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี  อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี  ลพบุรี  ระยอง  สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค.64 คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย.64  ส่วน จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา  จะได้ครั้งละ 5,000 บาท หรือ คราวเดียว 10,000 บาท