"เนาวรัตน์" ร่ายกลอน "3 ป." ต้องเป็นใหญ่

2021-09-12 13:07:15

 "เนาวรัตน์" ร่ายกลอน "3 ป." ต้องเป็นใหญ่

Advertisement

"เนาวรัตน์" ร่ายกลอน "3 ป." ต้องเป็นใหญ่  "ประโยชน์-ประชา-เป็นใหญ่"

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ ได้เขียนบทกลอนในหัวข้อ 3 ป. ดังนี้

สาม "ป." ต้องเเป็นใหญ่

ต้องใหญ่เป็น เป็นให้จริง

ใช่เป็น เพื่อช่วงชิง

อำนาจประชาธิปไตย


ป.หนึ่ง คือ "ประโยชน์"

ประโยชน์สุข ต้องเป็นใหญ่

ส่วนรวม ของคนไทย

ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง


ป.สอง คือ "ประชา"

ประชาชน คือพลัง

ช่องว่่าง พึงระวัง

ว่า ชนชั้น ใช่ชั้นชน
ป.สาม คือ "เป็นใหญ่"

ต้องเป็นหลัก สัมฤทธิ์ผล

สำคัญอันบันดล

บันดาลยุติธรรมา


สาม "ป." ต้องเป็นใหญ่

ต้องเป็นไป ไม่ชักช้า

หนึ่ง "ประโยชน์" สอง "ประชา"

สาม "เป็นใหญ่"..เป็นใหญ่จริง !

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์