ซูเปอร์โพลหนุนนายกฯ ปรับ ครม.เอาคนไม่มีผลงานออก

2021-09-12 11:00:46

ซูเปอร์โพลหนุนนายกฯ ปรับ ครม.เอาคนไม่มีผลงานออก

Advertisement

ซูเปอร์โพลเผยประชาชนร้อยละ 98.4 หนุนนายกฯ ปรับ ครม. เอาคนไม่มีผลงานออก นำคนดีมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมมาเสริมทีม

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การตัดสินใจของนายกฯ กับ การคัดคนดีเสริมทีม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,224 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 11 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.4 สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปรับคณะรัฐมนตรี เอาคนไม่มีผลงานออกและนำคนดีมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมมาเสริมทีม

ที่น่าพิจารณาคือ เกือบร้อยละร้อยหรือร้อยละ 98.3 ยังคงจดจำคำพ่อสอน ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 98.2 สนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 ต้องการเห็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดการผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี ไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวล และส่วนใหญ่เช่นกันหรือร้อยละ 90.1 สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปรับย้ายข้าราชการครั้งใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคม นี้เอาข้าราชการที่ดี เก่ง กล้าช่วยเหลือประชาชนมาเสริมทีมรัฐบาลและเอาข้าราชการที่ไม่มีผลงานไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 เช่นกัน ต้องการเห็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิสูจน์ผลงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไกรัฐ แก้วิกฤตชาติและประชาชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นไปอีก

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ยังระลึกจดจำคำพ่อสอน ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง คุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจและสนับสนุนความกล้าตัดสินใจเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีที่สังคมไม่ยอมรับออกจากการบริหารราชการแผ่นดิน โดยสนับสนุนให้ปรับคณะรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีไม่มีผลงานออกและนำคนดีมากความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับมาเสริมการทำงาน ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลแสดงความจริงใจ จัดการ สะสางเอาผิดกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี ไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวล

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสปรับย้ายข้าราชการครั้งใหญ่ วาระตุลาคมเฟ้นคัดสรรเอาคนดี คนทำงานมากความสามารถ เข้ามารับตำแหน่งสำคัญในระดับต่างๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนฟื้นฟูประเทศยามวิกฤต โดยส่วนใหญ่อยากเห็นการปฏิรูปกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆทางราชการ โดยต้องการให้รัฐบาลเร่งพิสูจน์ผลงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไกของรัฐ ตอบสนองแก้วิกฤตชาติให้เป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่