ศิริราชขออภัยแจ้งยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ

2021-09-10 17:09:13

ศิริราชขออภัยแจ้งยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ

Advertisement

รพ.ศิริราชขอแสดงความเสียใจ ขออภัย แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนฉีด "วัคซีนแอสตร้าฯ" สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. รพ.ศิริราช แจ้งว่า ตามที่ รพ.เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท AstraZeneca สำหรับเดือน ก.ย.2564 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 ก.ย. 2564 สำหรับการฉีดเข็ม 1 เท่านั้น แต่เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีการเข้ารับวัคซีนชนิด Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนชนิด AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2  รพ.ศิริราช จึงขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 ก.ย.2564 ดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจ รวมทั้งขออภัย ในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ หากรพ.ศิริราชได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด