ภท.ไม่เติมเสียงพรรคเล็กยื่นศาลตีความร่าง รธน.

2021-09-10 16:46:48

ภท.ไม่เติมเสียงพรรคเล็กยื่นศาลตีความร่าง รธน.

Advertisement

ภท.ไม่เติมเสียงพรรคเล็กยื่นศาลตีความร่าง รธน. ชี้จบแล้วตามกระบวนการ

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทย  (ภท.) กล่าวถึงกรณีร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในวาระที่สามว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยถือว่าการดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อถามถึง กรณีที่นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เตรียมเจรจาขอเสียงพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนพรรคเล็กยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ นายภราดร กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยคงไม่ยื่นรัฐธรรมนูญ เพราะถือว่าทุกอย่างจบแล้ว