"ธงทอง"ชี้กรณี "ธรรมนัส-นฤมล" พูดง่าย ๆ ไล่ออก

2021-09-10 14:39:55

"ธงทอง"ชี้กรณี "ธรรมนัส-นฤมล" พูดง่าย ๆ ไล่ออก

Advertisement

"ธงทอง"เผยความรู้กฎหมายเล็ก ๆ น้อย ๆ กรณี "ธรรมนัส-นฤมล" พูดง่าย ๆ ไล่ออก 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจ Tongthong Chandransu  ภายหลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศโปรดเกล้าฯ  ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ นางนฤมล ภิญญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน โดยระบุว่า  ความรู้กฎหมายเล็กๆน้อยๆ

1. กรณีรัฐมนตรีลาออก เป็นเหตุการณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 170(2) ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงทันทีด้วยเหตุของการลาออกนั้นเอง ไม่จำเป็นต้องมีพระบรมราชโองการ มีแต่เพียงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สาธารณะได้รับทราบเท่านั้นก็เพียงพอ

2. กรณีนายกรัฐมนตรีไม่ประสงค์ให้รัฐมนตรีทำงานร่วมคณะต่อไป เป็นเหตุการณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 171 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ กรณีเช่นนี้ต้องมีประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

พูดภาษาชาวบ้านเรื่องแรกคือลาออก เรื่องหลังคือไล่ออก อยู่ต่างมาตรากันครับ


แท็กที่เกี่ยวข้อง