"ดร.อนันต์" เผยผลวิจัยวัคซีนสูตรไขว้ในจีน

2021-09-09 12:01:14

"ดร.อนันต์" เผยผลวิจัยวัคซีนสูตรไขว้ในจีน

Advertisement

"ดร.อนันต์" เผยผลวิจัยวัคซีนสูตรไขว้ในจีน ฉีด "ซิโนแวค-ไวรัลเวกเตอร์"

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.  ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Anan Jongkaewwattana ระบุว่า ผลวัคซีนสูตรไขว้ Version จีน  การใช้ Sinovac ร่วมกับวัคซีนรูปแบบ Viral Vector คงไม่ใช่เป็นงานที่ทำแต่ในประเทศไทยแล้วหล่ะครับ ทีมวิจัยของจีนได้เผยแพร่ผลการทดสอบการใช้วัคซีนแบบไขว้ในอาสาสมัครที่ได้รับ Sinovac 1 เข็ม และ 2 เข็ม ตามด้วย วัคซีน Viral Vector ที่พัฒนาขึ้นในประเทศจีน ชื่อว่า Convidecia ซึ่งเป็น Adenovirus 5-based COVID-19 vaccine ที่พัฒนาโดยบริษัท CanSino Biologics

กลุ่มที่ทำการเก็บข้อมูลจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ

Group A : SV+SV+Ad5

Group B : SV + SV +SV

Group C : SV + Ad5

Group D : SV + SV

โดย Group A และ B คือ กลุ่ม 3 เข็ม และ Group C และ D คือ กลุ่ม 2 เข็ม ทีมวิจัยเก็บข้อมูลทั้งในมิติของระดับภูมิคุ้มกันทั้งแอนติบอดี และ เม็ดเลือดขาว T cell ตลอดจน เรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น (รายละเอียดอ่านได้จากเอกสารด้านล่าง) เรื่องของภูมิคุ้มกันที่สำคัญคือค่า Antibody ที่ยับยั้งไวรัสได้ จะพบว่า

NAb ที่ 2 สัปดาห์หลังเข็มสุดท้าย A = 197.4 , B = 33.6 , C = 54.4 , D = 12.8

NAb ที่ 4 สัปดาห์หลังเข็มสุดท้าย A = 150.3 , B = 35.3. C = 49.6 , D =10.6

ตัวเลขจะเห็นว่า การกระตุ้นด้วย Ad5 สามารถได้ค่า NAb ที่สูงกว่าการกระตุ้นด้วยวัคซีน Sinovac เอง สอดคล้องกับผลที่ทีมประเทศไทยได้มา แต่ข้อน่าสังเกตคือ จุด peak มันเกิดขึ้นที่ 2 สัปดาห์ แต่ 2 สัปดาห์ต่อมาค่า NAb เริ่มมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในกลุ่ม A  ส่วนข้อมูล T cell ดูไม่แตกต่างกันมากในแต่ละกลุ่มครับ

ที่มา https://www.medrxiv.org/con.../10.1101/2021.09.03.21263062v1

ขอบคุณเพจ Anan Jongkaewwattana