ทส.คุมเข้มเข้าเศษพลาสติก

2021-09-08 22:12:33

ทส.คุมเข้มเข้าเศษพลาสติก

Advertisement

ทส. ผนึกกำลังกรมศุลกากร กอ.รมน.  บก.ปทส. ควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์


เมื่อวันที่ 8  ก.ย. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากนรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ร่วมกับกรมศุลกากร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กรณีกรมศุลกากร มีข้อสงสัยสินค้าขาเข้า ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด สำแดงผิดข้อเท็จจริง โดยสำแดงเป็นสินค้าเศษกระดาษไม่ได้แยก พิกัด 4707.90.00 น้ำหนักรวม 294 ตัน ซึ่งผลการตรวจสอบสินค้าในตู้ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ คพ. กรมศุลกากร และตัวแทนบริษัทฯ พบของอันมีลักษณะเข้าข่ายเป็นขยะเทศบาล พิกัด 3825.10.00 กรณีดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244 และมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ในการนี้ กรมศุลกากรจะดำเนินการตามกฎหมายและให้บริษัทฯ ส่งสินค้าดังกล่าวกลับประเทศต้นทางต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์