"สมศักดิ์"เสนอร่างแก้ ป.อาญา เด็กต่ำกว่า 12 ปีไม่ต้องรับโทษ

2021-09-08 21:03:02

  "สมศักดิ์"เสนอร่างแก้ ป.อาญา เด็กต่ำกว่า 12 ปีไม่ต้องรับโทษ

Advertisement


"สมศักดิ์"เสนอร่างแก้ไข ป.อาญา ปรับเกณฑ์อายุเด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องรับโทษ ยกเหตุผลสอดคล้องหลักสากล ห่วงเด็กถูกดำเนินคดี กระทบต่อการใช้ชีวิตปกติ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.เวลา 18.30 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 เป็นประธาน ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ....​ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ในวาระรับหลักการ

ทั้งนี้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นำเสนอรายละเอียดของร่างกฎหมาย ว่า ได้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยปรับเพิ่มเกรฑ์อายุขั้นต่ำที่จะรบโทษทางอาญา จากเดิมที่กำหนด10 ปี เป็น 12 ปี โดยแก้ไขจำนวน 2 มาตรา คือ มาตรา 73 วรรคแรก ที่กำหนดว่า เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หากกระทำความผิดตามกฎหมายไม่ต้องรับโทษ และ แก้ไขมาตรา 74 วรรคแรก กำหนดว่า เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี หากกระทำผิดตามกฎหมายบัญญัติไม่ต้องรับโทษ

นายสมศักดิ์ ชี้แจงด้วยว่าสำหรับเหตุผลที่ต้องแก้ไข คือ ทางการเพทย์ระบุว่า เด็ก อายุ 7 -12 ปี ยังพัฒนาความคิด สติปัญญาและจริยธรรมไม่สมบูรณ์ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่สามารถคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนได้ นอกจากนั้น การวิจัยศึกษาที่เกี่ยวกับการกระทำของเด็กพบว่า เด็กที่อายุน้อย เมื่อกระทำผิด มีแนวโน้มจะกระทำผิดซ้ำ และเป็นนิสัย หากนำเข้ากระบวนการยุติธรรมก่อนวัยอันควรมีผลเสียต่อการกลับมาใช้ชีวิตปกติ นอกจากนั้นพบว่า สถิติเด็กอายุ 7 - 12 ปี กระทำผิดมีแนวโน้มลดลง และที่สำคัญ คือ เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยสทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการอภิปรายก่อนรับหลักการนั้นมีข้อทักท้วงต่อการแก้ไขกฎหมายที่ไม่ครบถ้วนกับข้อเสนอแนะของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่นอกจากปรับเกณฑ์อายุแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการกักขังหน่วงเหนี่ยวเด็ก อีกทั้งมองว่าการเสนอแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ควรตั้งกรรมาธิการฯ ให้ใช้สภาฯพิจารณาสามวาระรวด เนื่องจาก เนื้อหาของร่างกฎหมายไม่สามารถปรับแก้รายละเอียดได้ เพราะหลักการที่เสนอร่างกฎหมายนั้นกำหนดไว้แล้ว

หลังจากที่มีผู้อภิปรายจนครบถ้วน นายสุชาติ ได้เรียกส.ส.เข้าห้องประชุมเพื่อนับองค์ประชุมและลงมติ แต่พบว่า ต้องใช้เวลารอสมาชิก กว่า 5 นาที ทำให้นายสุชาติ กล่าวว่า "ประธานไม่รอแล้วครับ ขอปิดประชุม" จึงต้องรอการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในการประชุมครั้งต่อไป และสั่งปิดการประชุมในเวลา 19.10 น.