ทนายยื่น ป.ป.ช.เอาผิดแก้ รธน.ผิดจากรับหลักการ

2021-09-08 19:17:30

 ทนายยื่น ป.ป.ช.เอาผิดแก้ รธน.ผิดจากรับหลักการ

Advertisement

ทนายความยื่น ป.ป.ช.เอาผิดปมแก้ รธน.เพิ่มเติมเนื้อหาผิดไปจากวาระรับหลักการ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายพีรพัฒน์ แสนพาน ทนายความ ยื่นเรื่องต่อกรรมการ ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานของรัฐ มีพฤติการณ์กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 83 และ 91 ที่ กมธ.สามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ได้ไปแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาผิดไปจากวาระรับหลักการตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอมา โดยมีการเพิ่มเนื้อหาในมาตรา83 ที่นอกเหนือไปจากเรื่องการกำหนดให้มีส.ส.เขต 400คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100คน ในชั้นวาระรับหลักการ ซึ่งขัดต่อหลักการที่ไม่ให้ กมธ.แก้ไขเนื้อหาเกินกว่าหลักการได้ เป็นการแก้ไขขยายความเลยเถิด ตามอำเภอใจที่เกินเลยไปจากหลักการ ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม และอาจเป็นความผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ที่ให้ใช้บังคับกับ ส.ส. ส.ว.และครม. ด้วย จึงขอให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนการกระทำดังกล่าวเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป