"กิตติศักดิ์"แนะจับตาอย่ากะพริบหลัง 10 ก.ย.

2021-09-07 17:17:46

"กิตติศักดิ์"แนะจับตาอย่ากะพริบหลัง 10 ก.ย.

Advertisement

ส.ว.เชื่อ รธน.ผ่านวาระ 3 เสียงส่วนใหญ่รับได้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ "กิตติศักดิ์"แนะจับตาหลัง 10 ก.ย.อย่ากะพริบ

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. กล่าวถึงการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา วาระ3 ในวันที่ 10ก.ย.ว่า ดูแนวโน้มแล้วคิดว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา83และ91 ผ่านวาระสามแน่ และมีส.ว.เห็นชอบเกิน 1ใน3 หรือ84เสียง แม้จะมีส.ว.หลายคนคัดค้าน แต่เสียงไม่น่าจะพอ ส่วนตัวจะลงมติเห็นชอบในวาระสาม เพราะถ้าส.ว.ไม่ให้แก้อะไรเลย จะเป็นเด็กงอแง ถ้าแก้รายมาตราโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องสถาบัน ส.ว.ไม่ควรขัดข้อง เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2ใบ เป็นเรื่องที่มีทั้งคนได้และเสียประโยชน์ เป็นเรื่องจำนวนส.ส. การแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่มีเหตุผลไปขัดขวาง เป็นเรื่องที่ส.ส.เสนอมา ส.ว.ไม่ควรไปมองหรือตัดสินอนาคตอะไรแทนส.ส. แต่แม้จะผ่านวาระสามไปได้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่จะได้ใช้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะอย่างน้อยต้องมีคนไปยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแน่ เพราะหลายฝ่ายไม่พอใจอยู่  สถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.ต้องติดตามอย่ากะพริบตา ในช่วงที่รัฐบาลก็มีรอยร้าว แตกแยกกันในรัฐบาล ส่วนสถานการณ์นอกสภาก็รุนแรง เอื้อให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ อาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้น ทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้

ด้านนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. กล่าวว่า การพิจารณาโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราวาระ3 นั้น ต้องขอพิจารณาอีกเล็กน้อย จนกว่าจะถึงวันที่ 10 ก.ย.นี้ เพราะร่างที่ผ่านวาระสองมานั้น มีเหตุผลทั้งสองฝ่าย ในฐานะที่เป็น กมธ.ได้ให้ความเห็นในรายละเอียดที่สำคัญ เช่น บัตรสองใบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ที่สำคัญคือ เรื่องส.ส.พึงมีอาจทำให้พรรคใหญ่กินรวบได้ ดังนั้นจึงชั่งใจอยู่ แม้เห็นด้วยกับบัตรเลือกตั้งสองใบและโหวตเห็นด้วยวาระ1-2มาแล้ว แต่วาระ3 ถ้าตัดสินใจไม่ได้ อาจงดออกเสียง เพราะสิ่งที่เสนอไปไม่ได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตามขณะนี้ความเห็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนุญของ ส.ว.แบ่งเป็น 3กลุ่มคือ 1.เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง แต่แนวโน้ม ส.ว.น่าจะผ่านให้ เพราะส.ว.ส่วนใหญ่เคยรับหลักการมาแล้วทั้งวาระ1และ2