"พุทธะอิสระ" ตอบปม 2 พส. พฤติกรรมส่อตัวตนผู้กระทำ

2021-09-07 11:34:17

"พุทธะอิสระ" ตอบปม 2 พส. พฤติกรรมส่อตัวตนผู้กระทำ

Advertisement

"อดีตพระพุทธะอิสระ" ตอบปม 2 พส. เฟซบุ๊กไลฟ์ พฤติกรรมส่อถึงตัวตนของผู้กระทำ ชี้ผู้ที่จะประกาศธรรม เผยแพร่ธรรม ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ

เ่มื่อวันที่ 7 ก.ย. เพจ หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)ของ นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระพุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ถามมา ตอบไป 7 ก.ย.2564

ถาม ท่านรู้สึกยังไงกับเฟซบุ๊กไลฟ์ ของมหาสองรูปที่แสดงธรรม ออกมาเล่นตลกให้คนดู?

ตอบ พฤติกรรมส่อถึงตัวตนของผู้กระทำ ผู้มีปัญญา มองแล้ว เห็นแล้ว รู้แล้ว ก็พอเข้าใจได้ว่า พระธรรมวินัยนี้คงจะไปหวังอะไรกับคนเก้อยาก

ถาม ดราม่าที่เกิดขึ้นในกรณีเฟซบุ๊กไลฟ์ของมหาทั้งสองนี้ท่านมองอย่างไร?

ตอบ ก็มหาออกมาพูดเองไม่ใช่หรือว่า เขาโนสน โนแคร์ เพราะเขามีมวลชนสนับสนุนเขาเป็นแสน ทำให้เขามีตัวตนดังที่เห็น เมื่อเขาเห็นจำนวนมวลชนยังสนับสนุนเขาจำนวนมากเสียขนาดนี้ ใยเขาต้องมาสนใจพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และกฎเถรสมาคมอีกเล่า นั้นก็คงเป็นเพราะ เขายึดจำนวนมวลชนเป็นหลักนั่นเอง

ถาม แล้วพระธรรมวินัยว่าอย่างไร กับการแสดงธรรม?

ตอบ พระธรรมวินัยบอกไว้ชัดว่า ผู้ที่จะประกาศธรรม เผยแพร่ธรรม จักต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ

1. แสดงธรรมไปโดยลำดับ

2. อธิบายชี้แจ้งให้เข้าใจตามหลักเหตุและผล

3. แสดงธรรมด้วยความเมตตา

4. แสดงธรรมธรรมโดยมิได้มุ่งหวังอามิส

5. แสดงธรรมโดยไม่กระทบผู้อื่น

และยังต้องมีจุดมุ่งหมายในการแสดงธรรมเพื่อ ให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหนาย ให้ผู้ฟังคลายความกำหนัด ความทะยานอยาก เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ฟังเพื่อความดับภพ ชาติ บวชเรียนมาจนได้ปริญญา เรียนได้ถึงมหาเปรียญ เรื่องง่ายๆ แค่นี้ยังไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องบอกว่า โนคอมเม้นท์แล้วล่ะ


ขอบคุณเพจ หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)