"จุรินทร์"ชี้ร่างแก้ รธน.ผ่านวาระ 3 ลดอุณหภูมิการเมือง

2021-09-07 11:06:49

"จุรินทร์"ชี้ร่างแก้ รธน.ผ่านวาระ 3 ลดอุณหภูมิการเมือง

Advertisement

"จุรินทร์"ชี้ร่างแก้ไข รธน.ผ่านวาระ 3 ช่วยลดอุณหภูมิทางการเมือง

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ซึ่งเป็นการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สาม ว่า หากไปย้อนดูวาระที่ 1 กับวาระที่ 2 ก็จะเห็นว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ให้ความเห็นชอบ และในส่วนพรรคฝ่ายค้านก็ให้ความเห็นชอบเกินร้อยละ 20 ขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาก็ให้ความเห็นชอบเกินกว่า 1 ใน 3 แม้แต่ในวาระ 2 ที่เพิ่งผ่านไปก็ตาม เพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้ การแก้รัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ก็น่าจะผ่านไปได้ ยกเว้นจะมีเงื่อนไขอะไรเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งตนไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้  ประการที่ 1 การแก้ไขรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้ที่ผ่านวาระ 2 ไปนั้นไม่ใช่การถอยหลังเข้าคลอง เพราะว่าเป็นการเดินกลับไปที่เดิมที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประเด็นนี้ก็ต้องถือว่าเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่า เพราะฉะนั้นก็คือการกลับไปที่เดิมที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ประเด็นที่ 2 หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่าน ก็จะเป็นการช่วยลดอุณหภูมิทางการเมืองด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จะนำมาสู่ข้อกล่าวหาอีกว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไม่ได้เลยแม้แต่ประเด็นเดียว เพราะฉะนั้นการเมืองก็จะย้อนกลับมาที่เดิม และจะมาสร้างประเด็นปัญหาในทางการเมืองที่จะกดดันองคาพยพโดยไม่จำเป็นอีก ดังนั้นจึงคิดว่า อะไรที่เปิดให้อุณหภูมิของกาต้มน้ำทางการเมืองมันมีช่องออกบ้าง ก็จะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย และเป็นผลดีกับประชาธิปไตยระยะยาวด้วย