ประกาศผลผู้ชนะประกวดคลิปดนตรีการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทาน

2021-09-05 20:12:31

ประกาศผลผู้ชนะประกวดคลิปดนตรีการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทาน

Advertisement

สวธ.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดคลิปดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2564  ทีมชนะ-เข้ารอบรับเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านเมื่อวันที่ 5 ก.ย. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2564 "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.2564   นั้น และเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้รู้จักอย่างกว้างขวาง

อธิบดี สวธ. เปิดเผยต่อว่า การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 จึงได้ปรับเปลี่ยนการประกวดในแบบเดิมที่ต้องแสดงบนเวทีต่อหน้ากรรมการผู้ตัดสิน เป็นการประกวดคลิปการเล่นดนตรีและการแสดงพื้นบ้านแทน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีคณะนักดนตรีและคณะนักแสดงเด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ จำนวนมากให้ความสนใจร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทย แสดงพลังความสามารถด้านดนตรีและเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน ส่งคลิปเข้าร่วมการประกวดจำนวนมาก รวม 139 คลิป ซึ่งมีคลิปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน จาก 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ รวม 40 คณะ โดยผลการประกวดคลิปรอบชิงชนะเลิศ ในการประกวด 2 ประเภทของ 4 ภูมิภาค ดังนี้


ประเภทคลิปดนตรีพื้นบ้าน ประกอบด้วย ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ คณะคุ้มขันโตกดุริยะ รองชนะเลิศ อันดับ 1 คณะช้างเผือกสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะกาสะลองเงิน ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ คณะมะลิซ้อน รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะสิบกะรัตบันเทิงศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะเชลงรมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ คณะเพชรพลาญชัย รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะนาคะบรรเลง รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ “พนมรุ้ง” ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ คณะเทพนิมิตเบญจศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะธิดารัตน์พัชรี รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะศิลป์ตามพรลิงค์


ส่วนประเภทคลิปการแสดงพื้นบ้าน ประกอบด้วย ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ คณะฟ้อนสรวงเวียงสวรรค์  รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะหอมเก็ดถวา รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะคุ้มขันโตกนาฏย ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ คณะคน สร้าง ศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะบรรเจิดศิลป์ถิ่นภาคกลาง รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะรูปรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ คณะสาเกตนคร รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะหอมดินกลิ่นอีสาน รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะนาฏยศิลป์สินไซ ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ คณะใต้ร่มปาริฉัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะทักษิณาบันเทิงศิลป์ จ.สงขลา รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะนครศิลป์
โดยคณะนักดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่ชนะเลิศระดับต่าง ๆ จะได้รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวม  1.3 ล้านบาท และเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการประกวดและรายชื่อคณะที่ได้รับรางวัลและร่วมรับชมคลิปการแสดงของคณะที่ชนะการประกวดได้ทาง https://mobile.facebook.com/pg/EVENTWORKWORK/posts/ หรือ แฟนเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ www.culture.go.th