"ไพบูลย์"มั่นใจโหวตร่างแก้ไข รธน.วาระ 3 ฉลุย

2021-09-05 17:18:58

"ไพบูลย์"มั่นใจโหวตร่างแก้ไข รธน.วาระ 3 ฉลุย

Advertisement


"ไพบูลย์"มั่นใจ 10 ก.ย. โหวตร่างแก้ไข รธน.วาระ 3 ผ่านฉลุย 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) กล่าวถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ เวลา 09.00น. เพื่อพิจารณาการลงมติในวาระที่ 3  ว่า มั่นใจว่าผลการลงมติวาระ 3 ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ มาตรา 256 ที่ระบุว่า ต้องมีคะแนนเสียง “เห็นชอบ” ด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน ส.ส. ส.ว. เท่าที่มีอยู่ รวมถึงมีเสียง ส.ส.ฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 คือจำนวน 45 คน และมีส.ว.ให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 1 ใน3 คือ 84 คนด้วย  สำหรับขั้นตอนต่อไป ถ้าร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมผ่านวาระ 3 แล้ว ให้นายกรัฐมนตรี รอไว้ 5 วัน ถ้าหากไม่มีสมาชิกรัฐสภายื่นศาลรัฐธรรมนูญ ก็ให้นำร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ภายใน 20 วันต่อไป