ทม.หัวหินเก็บตกเปิดลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์ม

2021-09-04 19:01:50

ทม.หัวหินเก็บตกเปิดลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์ม

Advertisement

ทม.หัวหินเก็บตกเปิดลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์มอีก 3 พันคน

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจความรียบร้อยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจำนวนมากที่มารับวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ชั้น 10 โรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของผู้ลงทะเบียนในรอบแรก และจากนั้นอีก 3 สัปดาห์จะต้องมารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ทั้งนี้เทศบาลเมืองหัวหินจะเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบเก็บตกสุดท้ายอีก 3,000 คน ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ต.หัวหิน/ต.หนองแก ในวันที่ 9 ก.ย.64 วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย.64 ทางเพจเฟสบุ๊ค เทศบาลเมืองหัวหิน และติดบอร์ดประกาศที่หน้าสวนสาธารณโผน กิ่งเพชร


นายนพพร กล่าวว่าตามที่เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 โดส งบประมาณ 50 ล้านบาท ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเมืองในอนาคต โดยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนไว้จนครบตามจำนวนเป้าหมาย นอกจากนี้เทศบาลเมืองหัวหินยังได้นำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆเขตเทศบาลเมืองหัวหินที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะถึงบ้าน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดอัตราการเกิดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต