สานต่อความดี "ไมค์ ภัทรเดช" ส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

2021-09-05 09:00:00

สานต่อความดี "ไมค์ ภัทรเดช" ส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

Advertisement

สานต่อความดี "ไมค์ ภัทรเดช" ส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรการแพทย์อย่างต่อเนื่อง"ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี" ขอเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้

โดยหนุ่ม "ไมค์" ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการพัฒนาวัคซีนไทย ChulaCov19 ให้กับ กองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมี ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาฯ   เป็นผู้แทนรับมอบ