"นายกฯ– 5 รมต."ได้รับคะแนนไว้วางใจทำหน้าที่ต่อไป (มีคลิป)

2021-09-04 11:20:06

"นายกฯ– 5 รมต."ได้รับคะแนนไว้วางใจทำหน้าที่ต่อไป (มีคลิป)

Advertisement

ผ่านฉลุย "นายกฯ– 5 รมต."ได้รับคะแนนไว้วางใจทำหน้าที่ต่อไป

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเพื่อลงมติญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะจำนวน 185 คนเป็นผู้เสนอ โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม  โดยขณะนี้มี ส.ส. จำนวน 482 คน แยกเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 272 คน และพรรคร่วมฝ่ายค้าน 210 คน ซึ่งในการโหวตไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ละคน ตามรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 151 ระบุว่า มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  ทั้งนี้จำนวน ส.ส. ในปัจจุบัน มีอยู่จำนวน 482 คน ดังนั้นไม่มติไม่วางใจต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 242 คน

สำหรับผลการลงมติลงคะแนนมีดังนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้รับคะแนนไว้วางใจด้วยคะแนน 264 ต่อ208 งดออกเสียง 3 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ได้รับคะแนนไว้วางใจด้วยคะแนน 269 ต่อ 196 งดออกเสียง 11

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้รับคะแนนไว้วางใจด้วยคะแนน 263 ต่อ 201 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้รับคะแนนไว้วางใจด้วยคะแนน 269 ต่อ195 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้รับคะแนนไว้วางใจด้วยคะแนน 270 ต่อ 199 งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนน 1

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับคะแนนไว้วางใจด้วยคะแนน 267 ต่อ 202 งดออกเสียง 9  

ผลการลงคะแนนรัฐมนตรีทั้ง 6 คน ได้รับคะแนนไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อไป