กสม.รับสอบปม"น้องเมย"เสียชีวิต

2017-12-06 21:40:13

กสม.รับสอบปม"น้องเมย"เสียชีวิต

Advertisement

กสม. รับสอบปม"น้องเมย"เสียชีวิต เผยเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ยันหากพบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน จะชงเรื่องให้อนุกรรมการพิจารณาต่อไป 

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผย หลังการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้าร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตของ "น้องเมย" หรือ นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 รร.เตรียมทหาร จ.นครนายกว่า กรณีดังกล่าวผู้ร้องเรียนไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย จึงไม่ครบองค์ประกอบคำร้องตามมาตรา 23 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 แต่เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่ามีประเด็นที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สมควรที่ กสม.จะหยิบยกขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของการเสียชีวิต 

ประธาน กสม. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า หากตรวจสอบพบว่า สาเหตุเกิดจากการบังคับจากผู้อื่นให้กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตจะเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) ก็จะมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดำเนินการต่อไป