"อิสร์" ดี๊ด๊า ได้คัดเลือกรับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี 64

2021-09-03 05:00:36

"อิสร์" ดี๊ด๊า ได้คัดเลือกรับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี 64

Advertisement

"อิสร์" ดี๊ด๊า ได้คัดเลือกรับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564"อิสร์ - อิสรพงศ์ ดอกยอ" ได้รับคัดเลือกจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี โดย "อิสร์ - อิสรพงศ์ ดอกยอ"   ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งหนุ่ม "อิสร์" ได้รับรางวัลในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้เลื่อนกำหนดเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เป็นวันที่ 20 กันยายน 2565


ทั้งนี้ หนุ่ม "อิสร์ - อิสรพงศ์ ดอกยอ" เปิดเผยว่า“ ปลื้มใจมากๆ ครับ ที่ความตั้งใจดีของเรา ทั้งการรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆ ในการทำงาน การดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม และคนรอบข้าง ส่งผลให้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในปีนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้คัดเลือกให้ผมได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ในฐานะที่ผมเป็นศิลปินอยู่ในวงการบันเทิง ผมถือเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน และทุกๆ คนที่ติดตามผลงานครับ รางวัลนี้ผมจึงถือเป็นเกียรติประวัติ และเป็นความภูมิใจให้กับผม และครอบครัวด้วยครับ ”