"มิกซ์ สหภาพ" ปลื้มได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 64

2021-09-03 04:30:43

"มิกซ์ สหภาพ" ปลื้มได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 64

Advertisement

"มิกซ์ สหภาพ" ปลื้มได้คัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564ก่อนอื่นต้องขอแสดงยินดีกับ "มิกซ์ - สหภาพ วงศ์ราษฎร์" นักแสดงดาวรุ่นผู้โด่งดังจากซีรีส์น้ำดีแห่งปี "นิทานพันดาว" ได้รับคัดเลือกจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี โดย "มิกซ์ - สหภาพ วงศ์ราษฎร์"  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ซึ่ง "มิกซ์" ได้รับรางวัลในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้เลื่อนกำหนดเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เป็นวันที่ 20 กันยายน 2565


งานนี้หนุ่ม "มิกซ์ - สหภาพ วงศ์ราษฎร์" ได้เปิดเผยว่า“รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติมากครับ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่มอบรับรางวัลเยาวชนดีเด่นในปีนี้ ซึ่งรางวัลนี้เปรียบเสมือนกำลังใจ และเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ตั้งมั่นในการประพฤติ และปฏิบัติตัว ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ ที่ถนัดและสนใจ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมต่อไปครับ”