ประชาชนลงทะเบียนใช้เน็ตประชารัฐกว่า 9 ล้านคน

2021-09-02 21:46:05

ประชาชนลงทะเบียนใช้เน็ตประชารัฐกว่า 9 ล้านคน

Advertisement

"ชัยวุฒิ"เผยประชาชนลงทะเบียนใช้เน็ตประชารัฐแล้วกว่า 9 ล้านคน

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐว่า จากการที่กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2560 โดยได้ดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว 100/50 Mbps (Download/Upload) ให้เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญสำหรับประชาชน โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จากโครงข่ายเดิมที่มีอยู่ ไปยังหมู่บ้านต่างๆ มากกว่า 24,700 หมู่บ้านนั้น ปัจจุบันพบว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งหมดมากกว่า 9 ล้านคน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางกระทรวงฯได้มีการติดตั้งจุด Free WI-FI หมู่บ้านละ 1 จุด ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30/10 Mbps เเละดำเนินการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 1,671 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียน จำนวน 1,187 แห่ง และสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 484 แห่ง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสที่ทั่วถึงในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ช่วยพัฒนาหมู่บ้านที่ห่างไกลให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีเเละทันสมัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเชื่อว่าโครงการเน็ตประชารัฐจะช่วยสร้างให้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การทำงาน ช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น ทางกระทรวงดิจิทัลฯ เราจะดำเนินโครงการนี้ต่อไป และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่ง เป็นโมเดลของเศรษฐกิจที่เน้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม