วันนี้มีอะไร 7 ธันวาคม วันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Day)

2017-12-07 00:00:23

วันนี้มีอะไร 7 ธันวาคม  วันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Day)

วันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Day)
นับตั้งแต่ปี 2539 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 7 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพื่อฉลองวาระครบรอบที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษ (Specialized Agency) ของสหประชาชาติ ได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2487 โดยอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The Convention on International Civil Aviation) หรือ อนุสัญญาชิคาโก (Chicago Convention)

ภาพ Prabowo96 / Shutterstock.com


54 ปีก่อน
พ.ศ. 2506
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหามาลาประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค (กระบวนพยุหยาตราใหญ่ทางบก) ตามโบราณราชประเพณีเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ นับเป็นการฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่จัดครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 7 


Advertisement78 ปีก่อน
พ.ศ. 2482
พิศมัย วิไลศักดิ์ นักแสดงอาวุโสชาวไทยเกิดวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบัน "มี้" ของวงการบันเทิงไทยมีผลงานแสดงภาพยนตร์ประมาณ 300 เรื่อง รวมถึงผลงานแสดงละครอีกมากมาย และได้รับยกย่องให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำปี พ.ศ. 2553


ภาพ USN

Advertisement76 ปีก่อน
พ.ศ. 2484
ฝูงบินรบ กามิกาเซ่ ของกองทัพอากาศญี่ปุ่นลอบโจมตี เพิร์ล ฮาร์เบอร์ ซึ่งเป็นฐานทัพที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ ในภาคพื้นแปซิฟิก ตั้งอยู่ในหมู่เกาะฮาวาย ทำให้กองเรือรบและฝูงบินได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ผลักดันให้อเมริกาประกาศเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ


ภาพ NASA/Lockheed Martin/IMAX Systems/exploitcorporations

22 ปีก่อน
พ.ศ. 2538
ยานกาลิเลโอขององค์การนาซา เดินทางถึงดาวพฤหัสบดี หลังจากใช้เวลาเดินทางในอวกาศนานกว่า 6 ปี คือส่งจากผิวโลกตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2532

Advertisement