รมว.ยุติธรรมเร่งผลักดัน ก.ม.แก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ (มีคลิป)

2021-09-01 14:03:51

รมว.ยุติธรรมเร่งผลักดัน ก.ม.แก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ (มีคลิป)

Advertisementรมว.ยุติธรรมติดตามร่าง ก.ม.แชร์ลูกโซ่ ชี้หากร่างใหม่ยาก อาจต้องขอแก้ พ.ร.ก.กู้ยืมเงินแทน มอบปลัดเร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปให้ได้ใน 1 สัปดาห์ หวังเร่งช่วยประชาชนที่เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ประชุมวิวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี ศ.วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมต่างๆ ผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมประชุมติดตาม ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ....

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในเรื่องของร่าง พ.ร.บ.นี้ ตนอยากให้ฟังผู้ปฏิบัติ คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หากเดินต่อได้ก็จะทำต่อ หากไปไม่ได้ ต้องมีการปรับแก้ เพื่อให้เดินต่อไปได้ โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีการเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ไปครั้งหนึ่งแล้ว และได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะสอดคล้องกับสิทธิ และการปกป้องคุ้มครองประชาชน แต่มีส่วนหนึ่งประมาณ 3% ที่มองว่ามีกฎหมายอยู่แล้ว กลัวว่าจะเกิดความซ้ำซ้อน เป็นภาระงบประมาณ ควรบริหารงานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องของบทลงโทษ ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่อยากให้มีการเพิ่มองค์ประกอบความผิด

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า แชร์ลูกโซ่ คือ การชักชวน ควรเพิ่มนิยามของผู้เสียหาย หรือว่าหากการทำร่างกฎหมายใหม่ยาก เราจะเสนอแก้ พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 จะทำได้หรือไม่ อาจจะแก้ไม่กี่มาตรา น่าจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายกว่า โดยตนขอให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปหารือกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อที่เราจะได้เร่งดำเนินการเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน