เรืองไกรยื่นหนังสือถึงนายกฯ เลิกม.44

2017-04-11 14:05:13

เรืองไกรยื่นหนังสือถึงนายกฯ เลิกม.44

Advertisement

"เรืองไกร" ยื่นหนังสือนายกฯ ขอยกเลิกคำสั่ง ม. 44 สั่งห้ามนั่งท้ายกระบะ-แคป หลังประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมาย

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาการออกคำสั่งที่ 14/2560 เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยนายเรืองไกร ระบุว่า เสนอการพิจารณาคำสั่งดังกล่าว 2 ทางเลือก ได้แก่ 1. ยกเลิกคำสั่งทั้งฉบับ โดยนายกฯ เสนอให้ คสช. มีมติยกเลิกคำสั่งดังกล่าว หรือ 2. ยกเลิกเฉพาะ ข้อ 2 ในคำสั่งที่ 14 /2560 ที่สั่งยกเลิก มาตรา 123 วรรคสอง พ.ร.บ. จราจรทางบกเดิม ที่บัญญัติเกี่ยวกับข้อบังคับที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์จะต้องรัดเข็มขัดนิรภัย เพราะคำสั่งนี้เป็นการใช้อำนาจในการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิมโดยมิชอบ รวมถึงสร้างความอึดอัดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน