บีอาร์เอ็นสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ

2017-04-11 13:55:52

บีอาร์เอ็นสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ

Advertisement

บีอาร์เอ็นออกแถลงการณ์สนับสนุนแนวทางการพูดคุยแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศร่วมสังเกตการณ์กระบวนการพูดคุยสันติภาพบีอาร์เอ็น ออกแถลงการณ์ วันที่ 10 เมษายน สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ เชื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศมาทำหน้าที่คนกลาง ซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากประชาคมนานาชาติ และมีความเป็น กลาง ไม่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง มาประสานงานระหว่างการพูดคุย อย่างไรก็ตามในแถลงการณ์ไม่ได้พูดถึงบทบาทของมาราปัตตานีในการพูดคุยสันติสุขที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงกล่าวถึงแถลงการณ์ของบีอาร์เอน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพูดคุยสันติสุข ระหว่างมาราปัตตานีและรัฐบาลไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงเนื้อหาบางส่วนในแถลงการณ์ แสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลมาเลเซีย ที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุข ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเลือกพื้นที่ปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่มาราปัตตานีและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรภาคประชาชนจะร่วมมือกันรักษาความสงบในเขตปลอดภัย ก่อนเดินหน้าพูดคุยสันติสุขในระยะที่สอง พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขกล่าวกับนิวทีวี ถึงแถลงการณ์ที่ออกมาว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่าง BRN และมาราปัตตานี พร้อมยืนยันจะเดินหน้าพูดคุยกับมาราปัตตานีต่อไปจนกว่าจะเกิดสันติสุขในพื้นที่