พิษณุโลกคึกคัก! เปิดตลาดประชารัฐวันแรก

2017-12-05 14:15:27

 พิษณุโลกคึกคัก! เปิดตลาดประชารัฐวันแรก

Advertisement

พิษณุโลกเปิดตลาดประชารัฐวันแรก เกษตรกรและประชาชนนำสินค้ามาวางขายเป็นจำนวนมาก สร้างความคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ถนนหน้าที่ว่าการ อ.เมืองพิษณุโลกและบริเวณหน้าจวน ผวจ.พิษณุโลก วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ของ อ.เมืองพิษณุโลก มีเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า นำสินค้าหลากหลายมาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก มีทั้งผลผลิตทางการเกษตร อาหารแปรรูป ของกินพื้นบ้าน รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ และของสะสมเก่าๆ บรรยากาศการซื้อขายในเช้าวันนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษ เพราะมีประชาชนที่มาร่วมพิธีตักบาตรวันพ่อมาเดินจับจ่ายซื้อของกันไม่ขาดสายขณะที่ตลาดประชารัฐอีกแห่งของ อ.เมืองพิษณุโลก กำหนดเปิดอีกหนึ่งจุด บริเวณถนนวังจันทน์ หน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในเวลา 17.00 น.
ส่วนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดเปิดตัวตลาดประชารัฐพร้อมกันในวันนี้เช่นกัน ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐที่บริเวณตลาดประชารัฐริมฝั่งแม่น้ำน่าน โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอนครไทยที่บริเวณตลาดแยกนาเมือง อำเภอชาติตระการที่บริเวณตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอชาติตระการ อำเภอบางระกำที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางระกำ อำเภอเนินมะปรางที่บริเวณตลาดนัดคลองถมหน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง อำเภอวัดโบสถ์ที่บริเวณวัดช่างเหล็ก อำเภอบางกระทุ่มที่ตลาดวัดสนามคลีตะวันตก และอำเภอพรหมพิรามที่ตลาดหนองหม้อแกง จึงขอเชิญชวนประชาชน ชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมสนับสนุนและเลือกสินค้าที่มีคุณภาพโดยพร้อมเพรียงกัน