กรมสุขภาพจิตจัดงานเชิดชูพ่อดูแลผู้ป่วยจิตเวช

2017-12-05 12:20:33

กรมสุขภาพจิตจัดงานเชิดชูพ่อดูแลผู้ป่วยจิตเวช

กรมสุขภาพจิตจัดงานเพราะรักจากพ่อ เชิดชูเกียรติพ่อผู้เป็นต้นแบบ และเป็นแบบอย่างในการทุ่มเทชีวิตดูแลครอบครัวผู้ป่วยทางจิตเวช
 


นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงาน "เพราะรัก จากพ่อ" (you are forever) ที่ รพ.ศรีธัญญา จัดขึ้นโดยสมาคมสายใยครอบครัวร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย พร้อมมอบรางวัล "พ่อดูแล..ที่รัก" เชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้ 5 คุณพ่อ ผู้เป็นแบบอย่างในการทุ่มเทชีวิตดูแลครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเวชเป็นระยะเวลานาน

Advertisement
นายแพทย์พงษ์เกษม เปิดเผยว่า ความผูกพันธ์ระหว่างพ่อและลูก หากทำกิจกรรมร่วมกัน มอบความสุขทางกายให้ และใกล้ชิดกันมากขึ้น ก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของลูก จากอาการป่วยที่ซึมเศร้า ก็จะดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งสารของความรักสามารถกระตุ้นและฟื้นฟูสุขภาพจิตได้อย่างดีสำหรับความกังวลว่า ปัญหาทางสุขภาพจิต จะรักษาไม่หายขาดนั้น นายแพทย์พงษ์เกษม เปิดเผยว่า โรคทางจิตเวชทุกโรครักษาได้ เช่นเดียวกับโรคเรื้อรัง ต้องเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ และเมื่ออาการดีขึ้นแล้ว ผู้ป่วยต้องกินยา หรือ ฉีดยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมไม่ให้อาการกำเริบ ซึ่งผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่เรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ เรื่องปัญหาการขาดยา หรือการลดยา รวมถึงการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะการใช้ยาบ้าและแอลกอฮอล์ทุกชนิด


Advertisement
พร้อมย้ำว่า การดูแลผู้ป่วยทางจิตที่ดี จำเป็นต้องดูแลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล ครอบครัวและชุมชน โดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ไม่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้การยอมรับ และให้โอกาสแก่ผู้ป่วย ซึ่งการดูแลอย่างต่อเนื่อง การเอาใจใส่ ส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพ ย่อมส่งผลให้อาการป่วยทางจิตดีขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการมอบรางวัล “พ่อผู้ดูแล...ที่รัก” เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้คุณพ่อผู้เป็นแบบอย่างในการทุ่มเทชีวิตดูแลครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเวชมาเป็นระยะเวลานานอีกด้วย 

“ปัญหาทางจิตเวชไม่ใช่มีเพียงแค่จะรักษาอาการของลูกอย่างไร แต่ต้องเผชิญหน้า หาทางรับมือ ด้วยความรู้ความเข้าใจและด้วยสิ่งที่สำคัญกว่า” พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ร.พ.ศรีธัญญา กล่าว